Împărăţia lui Dumnezeu nu vine cu pândire. Mai bine să te simţi nevrednic de har…

Athos, 3/16 Decemvrie, 1932 (…) Gândesc că nu este acum nici o nevoie să-ţi scot la…

Rămânem morţi lăuntric pentru că suntem cu totul indiferenţi

În pericopa evanghelică de astăzi predomină întâlnirea dintre Hristos şi femeia samarineancă (v. Ioan 4, 5-42).…

Când duhul nostru este nesimţitor la cele ale harului, în măsura aia suntem morţi

– Vorbiţi-ne puţin despre ne-simțirea duhovnicească. – Ne-simţirea duhovnicească poate să fie un răspuns la întrebarile:…

De ce să ne rugăm „fie voia Ta”, dacă nu facem voia lui Dumnezeu?

Cred că problema constă în următorul lucru. Printr-o încordare a tuturor puterilor credinţei noastre şi ţinând…

„Ieftin ne-a mai preţuit…” (prorocii dau sfaturi „după inima celui ce întreabă”)

[Scrisoarea este răspunsul la Scrisoarea nr. 1 a lui D. Balfour, din 7 Aprilie, 1936, scrisă…

„Păzind aceasta din toată puterea, vei bineplăcea lui Dumnezeu”. Decalogul tâlcuit de Sfântul Grigorie Palama

Al celui întru sfinţi, Părintelui nostru Grigorie Palama, Decalogul poruncilor după Hristos[1] 1. Domnul Dumnezeul tău Unul…

Cine se bucură de sănătate duhovnicească nu suferă de pe urma nedreptăţii venite de la oameni

Cel sănătos duhovniceşte trece cu vederea drepturile sale pentru a împlini în viaţă îndreptările lui Dumnezeu.…

Rugăciunea poate aduce o formă mai înaltă de cunoaştere

Dacă ne rugăm din inimă, cu toată atenţia, ziua va fi imprimată de rugăciunea noastră şi…

Singurul lucru dorit, singurul rai este să putem spune: „Facă-se voia Ta, Doamne!”

Ce vreau să subliniez este potenţialul de diferenţă dintre Dumnezeu şi om, care duce neapărat la o…

Să ne rânduim viaţa cu dorinţa de a rămâne dumnezei!

Am văzut cum Strămoşii au reuşit să-şi depăşească păcătoşenia şi să ajungă icoane de mare cinste…