„Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

Prima duminică din Penticostar este Duminica Tomii. Pericopa evanghelică ne vorbeşte despre arătarea Domnului ucenicilor la…

De ce oamenii care ne întâlnesc nu sesizează că noi suntem de fapt membre ale lui Hristos Celui Înviat, temple ale Duhul Sfânt?

Hristos a Înviat! Astăzi prăznuim ziua Sfântului Apostol Toma. De a cărui îndoială ne amintim adeseori.…

„Nu-i adevărat că nu te poţi înțelege cu nimeni! Tu, cu tine însuţi nu poți trăi!”

Părtăşia cu Dumnezeu Omul va afla Împărăția lui Dumnezeu întru sine. „Pogoară în inima ta vei…

Taina ascultării ne dă prilejul să ne lepădăm de omul cel vechi

In Biserica lui Hristos, succesiunea apostolică este garantată şi transmisă mai departe atât prin taina hirotoniei,…

Cel mai mare păcat al zilelor noastre: oamenii s-au afundat în deznădejde și nu mai cred în Înviere

Copiii noștri au devenit incapabili pentru credință. Adeseori le este greu să creadă că sunt chipul…

Învierea lui Hristos este învierea noastră

Învierea lui Hristos este învierea noastră a celor ce zăceam jos, la pământ (…) Învierea și slava…

De pe Cruce nu te pogori, alții te iau

Părintele Sofronie Saharov (pe atunci ierodiacon), scriind în 1934, din Sfântul Munte, prietenului său David Balfour:…

Dumnezeu nu e întotdeauna uşor de suportat pentru om

Dumnezeu nu e întotdeauna uşor de suportat pentru om. În răstimpurile, în general extrem de îndelungate,…

Vremea este a cernerii

Iubite Preasfințite Părinte, blagosloviți. […] Îndrăznesc să spun că acum nevoie este ca, mai ales noi,…

Poţi să fii creştin o viaţă întreagă şi să nu guşti aproape niciodată viaţă creştinească cea adevărată

Omul, atunci când îl ajunge oboseala din urmă, simte că vrea să le lase baltă pe…