De ce să ne rugăm „fie voia Ta”, dacă nu facem voia lui Dumnezeu?

Cred că problema constă în următorul lucru. Printr-o încordare a tuturor puterilor credinţei noastre şi ţinând…

„Ieftin ne-a mai preţuit…” (prorocii dau sfaturi „după inima celui ce întreabă”)

[Scrisoarea este răspunsul la Scrisoarea nr. 1 a lui D. Balfour, din 7 Aprilie, 1936, scrisă…

Cine se bucură de sănătate duhovnicească nu suferă de pe urma nedreptăţii venite de la oameni

Cel sănătos duhovniceşte trece cu vederea drepturile sale pentru a împlini în viaţă îndreptările lui Dumnezeu.…

Rugăciunea poate aduce o formă mai înaltă de cunoaştere

Dacă ne rugăm din inimă, cu toată atenţia, ziua va fi imprimată de rugăciunea noastră şi…

Singurul lucru dorit, singurul rai este să putem spune: „Facă-se voia Ta, Doamne!”

Ce vreau să subliniez este potenţialul de diferenţă dintre Dumnezeu şi om, care duce neapărat la o…

Să ne rânduim viaţa cu dorinţa de a rămâne dumnezei!

Am văzut cum Strămoşii au reuşit să-şi depăşească păcătoşenia şi să ajungă icoane de mare cinste…

Cu cât ne apropiem mai mult de Dum­nezeu, cu atât mai exigent devine Duhul Lui cu noi

De bună seamă, la început credinţa noastră nu are ma­turitatea necesară, ea trebuie să crească şi…

Cel care nu va învăţa să mulţumească lui Dumnezeu pentru toate, nu va cunoaşte nici un urcuş

Sfântul Antonie cel Mare este realist. Canoanele sale nu sunt o formulă pe care el a găsit-o…

„Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

Prima duminică din Penticostar este Duminica Tomii. Pericopa evanghelică ne vorbeşte despre arătarea Domnului ucenicilor la…

„Nu-i adevărat că nu te poţi înțelege cu nimeni! Tu, cu tine însuţi nu poți trăi!”

Părtăşia cu Dumnezeu Omul va afla Împărăția lui Dumnezeu întru sine. „Pogoară în inima ta vei…