„Rămâneți în Mine, ca altoiul în viță, că fără de Mine nu puteți face nimic”

Întrebare: Vă rugăm să ne vorbiți puțin despre Sfânta Împărtășanie, despre deasa Împărtășanie. Poate cunoașteți problema…

„Adevărul e să iubeşti pe aproapele tău. Cine iubeşte pe aproapele său, acela trăieşte în adevăr”

Ce facem dacă unul dintre soţi greşeşte foarte mult? Mergem cu el până la capăt, greşim…

In clipa în care suntem răniţi, descoperim unde ne aflăm

-Spuneți-ne ceva despre sentimente… -Să zicem că unul dintre fraţii de la mânăstire, Părintele loan, care…

Harul nu este răsplata nevoinței, ci darul lui Dumnezeu

După învăţătura revelată a Bisericii, Dumnezeu este esenţă, natură şi lu­crare, şi dacă natura Sa, firea,…

Viața de rugăciune a Părintelui Sofronie

Ați putea să ne spuneți ce fel de viață de rugăciune avea Părintele Sofronie? Citea Evangheliile,…

Ascultarea față de duhovnic le va aduce pe toate

Ascultarea față de duhovnic le va aduce pe toate. Ascultarea va aduce harul. Cea mai mică…

Singurul lucru pentru care omul merită să trăiască este iubirea

Singurul lucru pentru care omul merită să trăiască şi care dă sens vieţii lui este iubirea.…

Cu cât mai mult tace Dumnezeu, cu atât este mai prezent

Mă obsedează faptul că multă lume este îndurerată, că oamenii au necazuri, dureri probleme, strâmtorări. Omul…

Leapădă-te de tine însuți…

Sfântul Serafim obișnuia să spună că un om poate îndura o suferință, o nevoință de sine însuși…

Omul sănătos duhovniceşte se raportează totdeauna la Dumnezeu

Cel sănătos duhovniceşte trece cu vederea drepturile sale pentru a împlini în viaţă îndreptările lui Dumnezeu.…