Nu ne-am născut ca să trăim 20, 30 sau 100 de ani pe acest pământ, ci ca să ne facem dumnezei după Har…

Această rugăciune vădeşte o viziune eshatologică. Chiar şi filosofii antici, Platon, de pildă, socoteau viaţa drept…

Urmările iubirii de plăcere

Să vedem ce rele aduce iubirea de plăcere în viaţa noastră, ce perverteşte înlăuntrul nostru şi…

Cine se bucură de sănătate duhovnicească nu suferă de pe urma nedreptăţii venite de la oameni

Cel sănătos duhovniceşte trece cu vederea drepturile sale pentru a împlini în viaţă îndreptările lui Dumnezeu.…

Înfruntarea necazurilor

Însemnătate are nu atât faptul de a avea sau nu parte de necazuri, cât buna sau,…

Preoţia este o ştiinţă a tămăduirii, iar Preotul, un terapeut, care îi tămăduieşte pe oameni

Preotul are de la Dumnezeu marea harismă a tămăduirii, de aceea şi este chemat să vindece. Iar…

Tămăduirea omului. Inima trebuie curățită, iar mintea, luminată

Din Păcate, în ziua de azi, mulți văd Biserica dintr-o perspectivă morală, socială și religioasă; în…

„Martiriul este rod al vederii lui Dumnezeu”

– Spun Părinții că pentru a fi cineva mărturisitor în orice vreme – deci și în…

Nimeni nu este îndepărtat de la chemarea vieții celei sfinte

De vreme ce viața monahicească este viața evanghelică, iar Evanghelia este un dar făcut tuturor oamenilor,…

Aş vrea să-i dăruiesc sufletul meu doar lui Dumnezeu…

Părinte, am început cu o voce joasă, în ultima vreme mă simt cuprins de o dorinţă puternică,…

Mitropolitul Ierotheos Vlahos – Condițiile participării la Sfânta Împărtășanie

Nimic nu se face fără anumite condiții prealabile. Absolut nimic! Dacă cineva vrea să învețe o…