Darul Duhului Sfânt, harul Mângâietorului, singura mângâiere adevărată a omului

Cum putem primi Duhul mângâierii spre a trăi, efectiv, o nouă viață? Duhul Sfânt îl cercetează…

Cuvânt dedicat tuturor celor care „privesc soarele, dar nu-l văd”

In toate înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri,…

Înfruntarea necazurilor

Însemnătate are nu atât faptul de a avea sau nu parte de necazuri, cât buna sau,…

Pocăinţa începe atunci când omul se învoieşte să-şi deschidă inima către Dumnezeu

In rai omul se bucura de privilegiul de a-I vorbi lui Dumnezeu faţă către Faţă. Contemplarea chipului Ziditorului…

Pr. Rafail Noica: pocăința este dinamica către viața veșnică

Pocăința nu este numai o părere de rău și o miorlăială pentru niște răutăți pe care…

Cum să ne convertim trăirile psihologice în simțiri duhovnicești?

– Aţi vorbit despre oamenii din ziua de azi, doritori de plăceri şi confort. Aşadar, care…