Ca să vina Domnul în inima omului

Toate cele pe care le-am zis până acum pot fi socotite ca o introducere. Fiindcă am…

În cele din urmă vrem ceva de la Hristos sau Îl vrem pe Însuși Hristos?

Atunci când cugetăm la absența lui Dumnezeu, nu merită să ne întrebăm pe noi înșine: Cine…

Nu există şi nu pot exista condiţii care să împiedice mântuirea, trăirea cuvântului lui Dumnezeu

Cum se poate dobândi darul Duhului Sfânt, într-o lume atât de agitată? Timpul trece repede, avem…

Prin invocarea continuă a numelui lui Hristos se cultivă o permanentă dispoziţie spre rugăciune

Unul din principalii factori care contribuie la cultivarea inimii şi la efectuarea rugăciunii este atenţia. Pentru…

Nu există prea mulţi oameni cu îndeajuns curaj spiritual pentru a se abate de la calea bătătorită urmată de turmă

„Fericiţi suntem, Israele, că cele ce-I plac lui Dumnezeu ni s-au arătat. Veseleşte-te, poporul meu” (Bar…

Nu ne-am născut ca să trăim 20, 30 sau 100 de ani pe acest pământ, ci ca să ne facem dumnezei după Har…

Această rugăciune vădeşte o viziune eshatologică. Chiar şi filosofii antici, Platon, de pildă, socoteau viaţa drept…

Nu-L simțim pe Dumnezeu, nu-L cunoaștem, nu-L iubim…

Aș vrea să vorbim despre ceva care are legătură cu trezvia și cu bucuria și care…

Rugăciunea poate aduce o formă mai înaltă de cunoaştere

Dacă ne rugăm din inimă, cu toată atenţia, ziua va fi imprimată de rugăciunea noastră şi…

Aş vrea să-i dăruiesc sufletul meu doar lui Dumnezeu…

Părinte, am început cu o voce joasă, în ultima vreme mă simt cuprins de o dorinţă puternică,…

Cum să ne convertim trăirile psihologice în simțiri duhovnicești?

– Aţi vorbit despre oamenii din ziua de azi, doritori de plăceri şi confort. Aşadar, care…