Inţelepciunea este rodul harului

Pentru că Sfinţii Părinţi duc o viaţă sfântă şi au devenit unelte ale Sfântului Duh, înalţă „trâmbiţe mistice”…

Lumea s-a îndepărtat de Dumnezeu, nu-şi mai aminteşte de El, nici nu mai trăieşte după poruncile Lui…

– Vino în chilie, să o binecuvântezi pentru mine!, m-a chemat gheronda.  Eu, să binecuvântez chilia…