Oamenii „iubesc mai mult întunerecul” vrăjmăşiei, „decât lumina” iubirii şi a păcii…(Ioan 3;19)

27 Iulie, 1957 Dragă matuşka Nataşa, pace vouă şi binecuvântare de la Domnul. Am primit scrisoarea…

„Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi!”

Cum vom cunoaşte adevărul ca să nu fim robi ai diavolului şi ai diavolilor lui, să…

Pr. Nicon Aghioritul: Rugăciunea mintii și spovedania, cele mai urâte de vrăjmaș

Din ce pricină este uimitoare această rugăciune? Am amintit: Îl numești pe Iisus Domn, iar apoi…

Rugăciunea lui Hristos din grădina Ghetsimani

Rugăciunea lui Hristos din Grădina Ghetsimani e cea mai nobilă dintre toate rugăciunile prin tăria și…

Modelul afacerilor „perfecte”

Zilele de Miercuri și Joi din Săptămâna Patimilor se tot vorbește despre „eroismul” lui Iuda. Să…

Sfântul Grigorie Palama – teologul luminii necreate

Sfântul Grigorie Palama a învăţat că sfinţii, când Dumnezeu voieşte, pentru credinţa lor puternică şi pentru…

Omul își vine întru sine

Cu toţii rătăcim calea, atunci când lepădăm harul lui Dumnezeu. Pribegind în ţinuturi îndepărtate, în căutarea…

Nu cumva în definitiv nici nu vrem în locul central al inimii noastre pe Dumnezeu?

Omul întru care s-a sălășluit Duhul Sfânt trăiește înlăuntrul lui Împărăția Cerurilor cea atotbucuroasă, are o…

Smerenia este un act de curaj

Părinte, ce înseamnă smerenia? Şi care este modalitatea cea mai eficientă de a ne feri de…

În lumea aceasta existăm ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu

Materialiștii de multă vreme au lepădat orice formă de religiozitate și, cum am spus anterior, au…