În ciuda păcatelor noastre, nădăjduim!

Domnul tămăduia orice neputinţă din popor (v. Matei 9, 27-35). Domnul, în calitate de Dragoste, tuturor…

Nu se mântuieşte acela care se simte sigur

Sutaşul roman a cerut de la Hristos să-l tămăduiască pe slujitorul său, care era ţintuit la…

Privilegiul întunericului

Poporul cel ce locuia întru întuneric a văzut lumină mare. Marea lumină pe care a văzut-o…

Cu cât omul este mai pierdut, cu atât are nădejdi mai mari…

Pericopa evanghelică de astăzi ne vorbeşte despre învierea singurului fiu al vădu­vei din cetatea Nain (v. Luca 7, 11-17).…

Dorirea lui Hristos

Biserica noastră cinsteşte şi promovează evenimentul sfinţeniei. Sfântul este un eveniment istoric, este darul şi rodul Sfântu­lui…

Omul care are vederea pervertită şi binele îl vede ca rău şi răul îl încurcă

Ceea ce este important în viaţa noastră nu este ceea ce se întâmplă – dacă este…