Nu puteţi sluji la doi domni

După cuvântul Domnului, când duhul cel necurat iese din om, umblă prin locuri fără de apă, căutând…

„O, copii mei, pentru care sufăr durerile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi”

Mă mir că așa de grabă treceți de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul…

Canon Înainte de împărtășirea cu sfintele și de viață dătătoarele taine ale lui Hristos

Cântarea 1  Irmos       Veniţi popoarelor, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel ce a călăuzit…

Canon de pocaință către Domnul nostru Iisus Hristos a sufletului celui necăjit

„Când scriam aceste rânduri, cuvintele, cu mila lui Dumnezeu, veneau liber ca din izvor, însa nu…

Pe muntele ispitirii sau Între libertate și libertinaj

  ,,Atunci Iisus a fost dus de duhul în pustiu  ca să fie ispitit de diavolul. Și…

Biserica şi banii

„Atunci Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă a zis: Pentru ce nu…

Calea drepților

Năprasnică, spăimântătoare nuntă Cu îngeri plânși, haini legionari. Tragic alai și bauturi amari, Mire Hristos, mireasă…

Ca pe smochinul cel neroditor, sa nu mă tai, Mântuitorule

1.    Oare, Doamne, când veşnicia este a Ta, nu cunoşti cele ce-Ţi spun, sau ceea ce se…