„Prelungeşte-mi viaţa până voi aduce Ţie roadă de pocăinţă adevărată…”

Chiar şi filosofii antici, Platon, de pildă, socoteau viaţa drept un răstimp de învăţătură, de pregătire…

Sf. Sofronie Saharov: Dumnezeu ne tratează ca pe egalii Lui…

Nu trebuie să uităm că îndumnezeirea firii ome­neşti prin actul întrupării Cuvântului nicicum nu exclu­de prezenţa…

Noi nu ne despărțim…

Fie Numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac. Domnul a zis, ca poruncă a…

Oamenii au devenit nepăsători faţă de propria mântuire

«Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie». Ce înseamnă această ultimă frază a…

Pr. Sofronie Saharov – Despre ierarhia ortodoxă şi cea despotică

Ostilitatea faţă de mănăstire în mediile bisericeşti. Despre ierarhie în Biserică. Degradarea ierarhiei întru „relaţii de…

“Nu sunt în putere să împlinesc porunca Ta… Vino Însuţi şi sălăşluieşte întru mine, şi săvârşeşte cele de Tine poruncite…”

Despre rânduiala vieţii în Hristos se poate vorbi în următoa­rea ordine: credinciosul se pune neîncetat sub…

Cine poate să-L asculte pe Hristos sau, și mai mult, să-L urmeze?

În aceste timpuri de îndepărtare masivă de creștinism, slujirea preoțească devine din ce în ce mai…

Theologia Staretului Sofronie

Parintele Sofronie Saharov s-a nascut in data de 31 septembrie 1896, in Moscova, Rusia, a trait…

Lucrarea Duhului Sfânt în zilele noastre

Aș vrea să vorbesc cu voi astăzi și pe o altă temă. Nu demult ne-a vizitat…