Cum se poate aborda în chip ortodox tema căsătoriei între o persoană ortodoxă şi o persoană catolică?

Cum se poate aborda în chip ortodox tema căsătoriei între o persoană ortodoxă şi o persoană catolică?

 – Este o întrebare foarte grea. Desigur este de dorit ca unirea dintre bărbat şi femeie să se facă la toate nivelele, nu numai la nivel fizic şi psihic ci şi la nivel duhovnicesc pentru că dacă sunt uniţi într-acelaşi duh, de aici toate celelalte nivele ale vieţii vor fi binecuvântate. E o mare problemă, mai ales în zilele noastre când toate lucrurile sunt foarte amestecate în toată lumea. Dar un lucru care poate să ajute este să avem nişte principii trainice care decurg din tradiţia noastră, tradiţia ortodoxă, adică dacă acea căsătorie are loc, ambii soţi să-şi acorde respectul mutual al libertăţii celuilalt. Atunci când avem o căsătorie interconfesională, de obicei problema nu este cu persoana care aparţine de cealaltă confesiune ci cu persoana care aparţine de ortodoxie. Dacă noi, partea ortodoxă în această căsătorie, suntem bine înrădăcinaţi în tradiţia Bisericii noastre ortodoxe şi trăim cu dragoste şi smerenie, vom fi un exemplu bun pentru cealaltă parte. Şi, desigur, simţindu-se cinstiţi, ne vor urma, vor păşi pe urmele noastre.

Şi ce înseamnă să fii înrădăcinat în tradiţia ortodoxă ? Dacă ne pocăim adânc şi învăţăm smerenia, cu siguranţă vom şti cum să ne purtăm cu ceilalţi. In Cartea Facerii din Vechiul Testament citim că lacov s-a luptat cu Dumnezeu o noapte întreagă şi spre dimineaţă a simţit prezenţa lui Dumnezeu şi i-a spus lui Dumnezeu: „Nu te voi lăsa să pleci până nu mă binecuvintezi”. Şi Dumnezeu i-a dat un răspuns care este foarte important pentru noi toţi: „lacove, ai fost puternic cu Dumnezeu, vei fi puternic şi cu oamenii”. Deci aceasta este calea: dacă suntem bine întemeiaţi, bine înrădăcinaţi în tradiţia noastră vom şti cum să ne purtăm faţă de ceilalţi şi să-i câştigăm şi pe ei lui Dumnezeu.

Arhim. Zaharia Zaharou, Răscumpărând vremea, Ed. Renașterea 2014