Spovedania nu este un exerciţiu de umilire sau de înjosire

In primul rând spovedania nu este un exerciţiu de umilire sau de înjosire. Poate fi un…

Postul este readucerea omului la mișcarea sa către Dumnezeu

Știți că postul este prima porunca dată de Dumnezeu omului. Când l-a creat pe om, i-a…

Oamenii au devenit nepăsători faţă de propria mântuire

«Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie». Ce înseamnă această ultimă frază a…

Pocăinţa este minunea lui Dumnezeu, care ne rezideşte după cădere

Începutul a toate este Dumnezeul Cel Fără de Început, Cel Nevăzut și Atotputernic care are viață…

Despre frica lui Dumnezeu

Mă gândesc să spun câteva cuvinte despre frica lui Dumnezeu fiindcă este „începutul înţelepciunii”. Dar tare…

Urmarile iubirii de plăcere

Să vedem ce rele aduce iubirea de plăcere în viaţa noastră, ce perverteşte înlăuntrul nostru şi…

În lumea aceasta existăm ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu

Materialiștii de multă vreme au lepădat orice formă de religiozitate și, cum am spus anterior, au…

Scârbele ne oferă posibilitatea de a ne manifesta iubirea pentru Dumnezeu

Cuvioase părinte David, blagosloviţi! Preaiubite frate întru Domnul, pace sufletului Sfinţiei Tale, în Domnul! Viaţa noastră…

V-ați întrebat oare vreodată cum ați supraviețui dacă ați fi aruncați în închisoare?

Aici, în Occident, noi trăim într-un paradis la nebunilor, care oricând se poate pierde şi, foarte…

Vremea este a cernerii

Iubite Preasfințite Părinte, blagosloviți. […] Îndrăznesc să spun acum că nevoie este ca, mai ales noi,…